Pohjolan keisarikunnan oikeuslaitoksen tiedotukset • Tähän viestiketjuun ilmoitetaan yleisistä, oikeuslaitokseen liittyvistä tiedotteista. • Viime päivät ovat vallanvaihdoksesta johtuen olleet sekavia niin teidän asukkaiden kuin meidän itsemmekin osalta. Kulisseissa on tehty töitä useita tunteja päivässä jokaisen meidän osalta, jotta valtiot saataisiin palaamaan ennalleen mahdollisimman pian. Komissaarina vastaan Pohjolan keisarikunnan alueen oikeuslaitoksesta, lainsäädännöstä ja lain tulkinnasta. Selvennettäköön nyt siis jotakin pääpointteja, nyt kun Holmen osavaltiokin on Pohjolan keisarikunnan alaisuudessa.

  • Koko keisarikunnan alueella on käytössä wikistä löytyvät Pohjolan lait. Tämä koskee siis myös Holmea, jonka entinen lainsäädäntö on tämän viestin myötä kumottu.
   Erilaisia muutoksia ja selvennyksiä lakiin tullaan tekemään pikapuoliin johtuen mm. alueiden erilaisista käytännöistä, joita nyt yhdenmukaistetaan.

  • Keisarikunnan kaikki oikeudenkäynnit ja rikosasioiden tutkinnat toimivat toistaiseksi vain Roudassa, kunnes Holmen osavaltion uusi johto saa alueen kunnolla käyntiin.
   Kaikki oikeudenkäynnit, kuulustelut ym. hoidetaan siis toistaiseksi vain Roudan oikeuslaitoksella. Kiireettömiä tutkintoja on tämän vuoksi lykkäytetty, mikäli rikosasiassa on mukana enimmäkseen vain Holmen osavaltion asukkaita. Rikosilmoitukset Holmessa asuvat voivat kuitenkin toimittaa omalle vartiostolleen, josta ne tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Tämän asian täysin kuntoon saaminen on oikeuslaitoksen prioriteettilistan kärjessä - pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

  • Keisarikunnan yhteiskuntajärjestyksessä on ollut oikeuslaitoksen osalta epäselvyyksiä. Selvennettäköön siis myös sitä. Nämä kuvaukset tulevat löytymään myös wikistä mahdollisimman pian:

   • Komissaarin oikeudellisia vastuita ovat oikeusjärjestelmä, lainmuodostus, sekä laintulkintavastuut. Hänellä on myös kaikki valtakunnan puolustuksen, turvallisuuden sekä tiedustelun alan päävastuut. Komissaari on siis henkilö, joka viimekädessä päättää Tsaarin alaisuudessa kaikista keisarikunnan turvallisuuteen liittyvistä asioista - säätää lait, tulkitsee lakeja ja toimii oikeuslaitoksien kaikkien virkamiehien ylimpänä esimiehenä. Komissaarin toimisto on Roudassa.
   • Tuomari on Komissaarin alaisuudessa toimiva oikeuslaitoksen virkamies, jonka päätehtävänä on pitää oikeudenkäyntejä rikoksista syytetyille. Tämän viestin kirjoitushetkellä Tuomareita ei keisarikunnassa ole.
   • Luutnantti on myös Komissaarin välittömässä alaisuudessa toimiva henkilö, jonka vastuina ovat Kasakoiden lähimpänä esimiehenä toimiminen sekä yleinen huolehtiminen oman hallintoalueensa turvallisuudesta. Heillä on suuri päätäntävalta oman alueensa turvallisuudesta, mutta ennen suuria päätöksiä he kertovat asioista ja konsultoivat myös Komissaaria. Sekä Roudassa että Holmessa on oma luutnanttinsa.
   • Kasakat ovat oikeuslaitoksen raudanlujia sotilaita, joita Luutnantit palkkaavat omalle alueellensa. He turvaavat oman toiminta-alueensa turvallisuutta ja rauhaa, sekä puuttuvat mahdollisiin häiriötekijöihin lain heille suomilla oikeuksilla. Holmen entinen Vartija-nimike vastaa nykyistä Kasakkaa.

  Lisää tiedotettavaa ilmenee varmasti pian, ja niistä ilmoitetaan tässä viestiketjussa. Foorumeiden aktiivinen seuraaminen on erittäin siis suotavaa. Kysymyksiä ja huolenaiheita saa myös esittää palvelimella, vastaan niihin mielelläni. • Pohjolan keisarikunnan Tuomariksi on tänään palkattu benskuFi. Hän tulee tästä hetkestä eteenpäin hoitamaan suurimman osan oikeudenkäynneistä.

  Wikin lait on myös nyt päivitetty, muutoksia saattaa kuitenkin ilmetä vielä. • Holmen luutnantiksi on vaihtunut Rambozer. Jupit3r_ on viimeaikaisten hämminkien vuoksi asetettu virkavapaalle siksi aikaa, kunnes Pohjolan johto on arvioinut hänen sopivuutensa työhön. Roudassa ei tällä hetkellä ole luutnanttia. • Pohjolan johto on saanut keskustelunsa päätökseen, ja Jupit3r_ on siirretty luutnantin tehtäviin Routaan. • Roudan keisarilliseen osavaltioon haetaan uutta luutnanttia johtamaan vartiostoa. Luutnantin julkisesti kerrottaviin tehtäviin kuuluu mm. kasakoiden esimiehenä toiminen, vartioston yleinen ylläpitäminen, oman alueensa turvallisuudesta vastaaminen sekä komissaarille merkittävistä asioista raportoiminen.

  Luutnantilta vaaditaan kykyä esimiehenä toimimiseen, merkittävää oma-aloitteisuutta sekä ehdottoman puhdasta mainetta ja luotettavuutta. Hakemuksia ja tiedusteluja työpaikasta ottaa vastaan pelinsisäisesti komissaari.


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata