Holmen kuningaskunta • Holmen osavaltio ilmoittaa, että Pohjolan keisarikunta menetteli rikollisesti riistäessään vallan kruunulta ja on päättänyt oikaista kansan riveissä painaneen vääryyden palauttamalla legitiimin hallitsijan valtaistuimelle. Pohjolan keskuskomitea on vainonnut Holmen kansalaisia etsiessään todisteita sen vastustamisesta ja tuominnut siitä ankarasti. Kun ylin johto sai vihiä, että rakastettua hallitsijaamme yhä salaisesti tuetaan, Pohjolan joukot tunkeutuivat Holmen hallintorakennuksiin ja sulkivat sen mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon. Keskuskomitea päätti evätä rakastetulta, todelliselta ja oikeamieliseltä hallitsijaltamme kaikki erioikeudet ja karkotti hänet mantereelta. Päätös sortovallan tuomitsemisesta syttyi.

  Seuraavan kuun noustessa kujat eivät hiljentyneet. Joukko, joka ei ole koskaan luopunut uskollisuudestaan ja toivostaan, kokoontui. He keskustelivat Pohjolan kohtalosta. Pimeyden voimat päätettiin kukistaa.

  Täten Holmen osavaltio julistaa hänen armonsa, Melee69:n, koko mantereen oikeamielisen ja jalon yksinhallitsijan, Tihrin, Holmen ja Alveronian suurruhtinaan sekä Valkaman ruhtinaan Holmen kuningaskunnan kuningattareksi.

  Olkoon hänen valtakautensa pitkä ja loistokas.

  Kruununmaalla aseistautuneet vastustelijat tulkitaan kapinallisiksi ja osaksi Pohjolan keisarikuntaa. Mutta keskuskomitean hirmuvallasta, jonka teoista kärsimme kaikki huolimatta, hänen korkeutensa Melee LXIX on armollisesti määrännyt, että aseistaan luopuvat armahdetaan, heidän kunniansa palautetaan ja vääryytensä unohdetaan ikuisiksi ajoiksi. Sotatoimiin osallistuvat kapinalliset tullaan tuomitsemaan.

  Holmen kuningaskunta jää odottamaan keskuskomitean reaktiota ja pidättäytyy suorittamasta ennalta ilmoittamattomia rajat ylittäviä sotatoimia tai valtauksia, ellei sitä kohtaan hyökätä. • Kunniakas valtakuntamme on jälleen kerran konfliktin liepeillä, meidän tulee nyt yhdessä taistella kotiemme puolesta, taataksemme mahdollisimman turvalliset olot kansalaisille, sekä lain ja järjestyksen säilymisen on meidän jälleen kerran siirryttävä siviilioikeudesta valtakunnalliseen poikkeustilaan, joten,

  Tänään, 15.6.2020 on Holmeen julistettava valtakunnallinen poikkeustila. Poikkeustilan aikana on holmessa suurin valta hänen majesteetillänsä sekä hänen johtamallaan sotilasjohdolla, johon kuuluvat Purrri sekä mckrisu28.

  Mikäli olet valmis antamaan kaikkesi kuningaskuntamme puolesta ja ryhtyä sotilaaksi ota yhteyttä joko Purrriin tai mckrisu28:ksaan. Teille annetaan tarvittavat varusteet sekä ruokaa. Sodassa menestyneet sekä suuria tekoja tehneet palkitaan mahdollisilla aateluusarvoilla.

  Olemme tulleet liian pitkälle perääntyäksemme nyt. Taistelkaamme yhdessä vapauden, oikeuden sekä kotiemme puolesta. Antautumista ei tule enään koskaan tapahtumaan.

  Kunnia Holmelle. • Mikäli Pohjolan Tsaari ei suostu rauhanehtoihimme ennen klo 21:00 tätä päivää, tulemme välittömästi hyökkäämään Routaan ja valtaamaan sen osoittaaksemme kiistattoman ylivoima-asemamme.

  Ehdot:

  -Holmen kuningaskunta luovuttaa Pohjolan keisarikunnalle 50% ennaltasovituista materiaaleista ja varusteista.

  -Holmen kuningaskunta armahtaa kaikki, jotka osallistuivat Holmen valtaamiseen aikaisemmin.

  -Pohjolan keisarikunta tunnustaa Holmen kuningaskunnan itsenäisenä valtiona.

  -Pohjolan keisarikunta luovuttaa Rautasaarten alueet Holmen kuningaskunnalle.

  -Pohjolan keisarikunta armahtaa kaikki, jotka osallistuivat Holmen uudelleenvaltaamiseen.

  -Pohjolan keisarikunta luovuttaa rahanpainokoneeseen tarvittavat asiat Holmelle. • Pitkien keskustelujen jälkeen olemme tulleet siihen päätökseen yhdessä Pohjolan Tsaarin kanssa, että mantereelle on julistettava aselepo. Aselevon aikana Pohjolan keisarikunta tai Holmen kuningaskunta ei harjoita minkäänlaisia sotilaallisia toimia toisten alueella. Aselepo kestää niin kauan, kunnes Pohjolan keisarikunnan keskuskomitea on saanut käsiteltyä Holmen sille asettamat ehdot. Mikäli aselepoa rikotaan, otetaan aikaisempi vaatimus takaisin käytäntöön. • @Purrri
  Määrä ei korvaa laatua. • @Spooder
  Et oo kyllä ihan oikea tyyppi puhumaan laadusta. 😉 • Pohjolan keisarikunnan keskuskomitea on viimeisen parin vuorokauden ajan käynyt tauottomia keskusteluita valtakunnan tilanteesta lähes kellon ympäri. Holmen itsenäistymishalut tulivat yllätyksenä, sillä tavoitteenamme vallanvaihdoksen jälkeen oli hallita Holmen osavaltiota mahdollisimman hyvällä kädellä emmekä olleet kuulleet hallinnosta juuri moitteita.

  Vallankaappauksen sääntörikkomuksesta huolimatta olemme keskustelleet Melee69:n aloitteesta rauhansopimuksesta kansakuntien välille. Sopimuksen pääehtoina olivat rauha Pohjolan keisarikunnan ja Holmen kuningaskunnan välille, molempien valtioiden itsenäisyys sekä Rautasaarten omistajuuden siirtäminen Holmen kuningaskunnalle tarpeettomana Holmen kaivostoiminnan eheyttämiseksi. Sopimuksessa on myös muita yksittäisiä ehtoja, mutta näitä ei ole tarpeen luetella yksitellen vaan ne ovat lähinnä hallintojen välisiä, kansalle merkityksettömiä seikkoja.

  Rauhansopimuksen alkamisesta alkaen, Pohjolan keisarikunta luopuu kaikista sopimuksen ulkopuolisista vaatimuksistaan ja hallinnollisista toimenpiteistään Holmen kuningaskunnan alueella. Pohjolan keisarikunnan nimissä Holmen uuden hallinnon väkivaltainen vastustaminen ei ole sallittua, ja asia tullaan tällöin käsittelemään maanpetoksena. Kaikki Holmen hallinnolta tulevat, sotatoimenpiteiksi tulkittavat hyökkäykset tulevat myös johtamaan ankariin vastatoimenpiteisiin.

  Molemmat valtiot tulevat tiedottamaan mahdollisista lisämuutoksista valtioiden alueella lisää tulevina päivinä. Koko keskuskomitea toivottaa Holmen tulevalle johdolle onnentoivotuksensa valtion hoitamiseen.


Kirjaudu sisään voidaksesi vastata