• Tervehdys,

  Tähän ketjuun tullaan tiedottamaan Holmen valtakunnan verotuksesta, ja kaikesta siihen liittyvästä.

  Yleisesti kaikesta verotuksesta
  Lähtökohtaisesti kaikki verot käsikaupasta maksetaan kruununvoudille. Holmen alueella olevien kauppa-arkkujen verotus osoitetaan Keksistiselle, ja se tulee olla 20%

  Kaupankäyntivero
  Kaupankäyntivero on 20% kaikesta kaupankäynnistä. Yksittäisistä ja kertaluontoisista myynneistä, jotka eivät ylitä 50 punnan summaa, ei tarvitse veroa maksaa, mutta vakiintuneiden yrittäjien ja toistuvaa myyntiä harjoittavien henkilöiden tulee maksaa verot asianmukaisesti. Veroja maksettaessa tulee ehdottomasti toimittaa kirjanpidosta kopio, tai muuten veroja ei lueta maksetuksi. Kauppa-arkkujen myyntiä ei tarvitse merkata kirjanpitoon, kunhan kauppa-arkkujen verotus on osoitettu oikealla verottajalle.

  Mites se asuntovero?
  Se lakkautetaan välittömästi. Olkaa hyvä.