• Arvon Holmen kansalaiset, Rauhanneuvottelut Ville24:n ja Belboo96:n kanssa on saatu päätökseen ja ehdot ovat seuraavat: Holmen alue jaetaan kahteen osaan, joista toinen on Holmen kaupunki ja sen itäiset puolet. Toiseen alueeseen jää Tihr ja kaikki sen läntiset alueet. Holmen kaupungin ja sen itäisten osien johtoon nousee Ville24 ja Tihrin sekä läntisen puolen johtoon nousee kuningatar Joskuuu.

  Jokainen Holmen asukas on vapaa valitsemaan, haluaako jatkaa elämäänsä Holmen alueella, vai siirtyykö Joskuuun mukana Tihriin ja sen läntisille alueille.

  Valtioiden välilla vallitsee rauha, ja kaikki sotilaallinen vastarinta lakkautetaan.


 • Argentum-Ingolian kaksoisvaltakunta ei tunnusta Ville24:sta Holmen kuningaskunnan aitona monarkkina, eikä täten koe minkäänlaista sitoumusta jatkaa Holmen kuningaskunnan alaisena alueena jatkamista.
  Olemme tyrmistyneitä, että tälläiseen päätökseen on päästy ilman Kenraalikuvernöörille ensin asiasta keskustelemista, sekä olemme myöskin erittäin pettyneitä Holmen entisiin monarkkeihin, että he ovat tälläisen tilanteen antaneet syntyä.

  Tälläinen päätös on erittäin itsekäs, ja selvästi tehty ilman suurempia ajatteluita, tai muiden valtioiden johtajia konsultoimatta. Holmen jakaminen luo ennen niin yhtenäiselle alueelle
  ainoastaan ongelmia, konflikteja, epävakautta sekä täydellisen kaaoksen.

  Täten, suojellaksemme maa-alueitamme, sekä palauttaaksemme mantereelle siellä ennen vallineen rauhan ja vaurauden;
  Argentum-Ingolian kaksoisvaltakunta ei täten tunnista Holmen kuningaskunnan, taikka Tihrin kuningaskunnan itsenäisyyttä, vaan pitää näitä alueita Argentum-Ingolian Kenraalikuvernöörin
  alaisina vasalleina. Kaikki, jotka eivät tunnusta Argentum-Ingolian oikeudenmukaista herruutta näistä alueista tullaan leimaamaan maanpettureiksi, ja heitä tullaan kohtelemaan sen mukaan.


 • Rautatiedostoliitto pysyy edelleen salaisena ja autonomisena. Rauhanneuvottelut kellarivaltion kanssa edelleen kesken.


 • Kellarivaltio hyväksyy vallanvaihdon sen autonomisen statuksen säilymisen ehdolla.


 • Lisäksi kellarivaltio tuomitsee rautatiedostoliiton suorittaman aluerajojensa loukkaamisen. Rauhanneuvottelut jatkuvat mutta tilanne on tällä hetkellä erittäin epävakaa.


 • Rakkaat Holmen kansalaiset,

  Tihrin ja sen läntisten alueiden hallitsijana vahvistan, että Argentum-Ingolian kenraalikuvernööri Melee69 ei ole Holmen eikä Tihrin alueiden johdossa. Holmen itäinen ja läntinen puoli ovat kaksi erillistä valtioita ja toimivat näin itsenäisesti.

  Melee69 on aloittanut Holmen alueella kapinan, ja näin asettaa Holmen kansalaiset hengenvaaraan. Kapinallisen avustaminen on rikos, ja siitä tuomitaan tarvittavalla vakavuudella.

  Jokaiselle kansalaiselle on annettu mahdollisuus päättää tulevaisuudestaan itse. Meleen tavoitteena on riistää tämä vapaus, ja palauttaa Holmi samaan, kaoottisen tilaan, jossa se oli hänen aikanaan. Valitkaa vapaus!


 • Mukava nähdä muutoksen viimeinkin rantautuneen Holmen rannikoille, mutta onko tämä juuri sitä mitä todella haluatte?


 • Holmen valtio teki väärän valinnan. He antoivat vallan pelkureille.


 • @eem PELKUREILLE ainoita jotka uskals nousta vastarintaan