• Holmen tila

  Holmen maatilalla on runsaasti työpaikkoja niin vasta-alkajille kuin työkokemusta enemmän keränneillekin pelaajille.


  Puunhakkaaja

  Puunhakkaaja hakkaa puuta metsästä ja istuttaa kaadettujen puiden tilalle uusia. Puunhakkaaja saa palkan tehdyn työmäärän mukaisesti viikoittain.
  Puunhakkaajaksi voi ilmoittautua ilman työhakemusta tilanhoitajalle tai tilanhoitajan puuttuessa kuninkaalle.


  Renki

  Renki työskentelee Holmen tilalla keräten viljaa, muita kasveja ja sieniä tilalta. Renki saa palkan tehdyn työmäärän mukaisesti viikoittain.
  Rengiksi voi ilmoittautua ilman työhakemusta tilanhoitajalle tai tilanhoitajan puuttuessa kuninkaalle.


  Kalastaja

  Kalastaja kalastaa Holmen tilan alaisena. Kalastaja saa palkan tehdyn työmäärän mukaisesti viikoittain.
  Kalastajaksi voi ilmoittautua ilman työhakemusta tilanhoitajalle tai tilanhoitajan puuttuessa kuninkaalle.


  Teurastaja

  Teurastaja teurastaa Holmen tilalla eläimiä ja huolehtii, että eläimiä on riittävästi tulevaisuudessakin. Teurastaja saa palkan tehdyn työmäärän mukaisesti viikoittain.
  Teurastajalta vaaditaan kohtuullista työkokemusta maatalousalalta, luotettavuutta, aktiivisuutta ja motivaatiota.
  Tätä työtä haetaan työhakemuksella, jonka voi toimittaa tilanhoitajalle tai tilanhoitajan puuttuessa kuninkaalle.


  Maanviljelijä

  Maanviljelijä työskentelee Holmen tilalla keräten resursseja tilalta rengin tavoin, kuitenkin saaden enemmän vastuuta. Maanviljelijä saa palkan tehdyn työmäärän mukaisesti viikoittain.
  Maanviljelijältä vaaditaan jonkinlaista työkokemusta, luotettavuutta, aktiivisuutta ja motivaatiota.
  Tätä työtä haetaan työhakemuksella, jonka voi toimittaa tilanhoitajalle tai tilanhoitajan puuttuessa kuninkaalle.


  Tilanhoitaja

  Tilanhoitaja ylläpitää Holmen tilaa. Hän palkkaa ja kouluttaa tilalle puunhakkaajat, rengit, kalastajat, maanviljelijät ja leipurit sekä maksaa heille viikoittaisen palkkansa. Tilanhoitaja myös myy tilan tuotteet. Tilanhoitaja saa palkan tilan voitosta, josta vähennetään valtiolle vuokra tilan käytöstä.
  Tilanhoitajalta vaaditaan onnistunutta työkokemusta maatalousalalta, luotettavuutta, aktiivisuutta, motivaatiota ja kirjanpitotaitoa.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella työhakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Oikeuslaitos

  Holmen oikeuslaitoksella on luottamuksellisia työtehtäviä aktiivisille ja kokeneemmille.


  Kaartilainen

  Kaartilaisen tehtävä on vastata turvallisuudesta, valvoa lakien noudattamista ja ylläpitää järjestystä. Kaartilainen saa palkkansa viikoittain tekemänsä raportin perusteella. Valtio tarjoaa varusteita kaartilaisten käyttöön.
  Kaartilaiselta vaaditaan puhdasta rikosrekisteriä, luotettavuutta, aktiivisuutta, motivaatiota, raportointitaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa kaartinkomentajalle tai kaartinkomentajan puuttuessa kuninkaalle.


  Kaartinkomentaja

  Kaartinkomentajan tehtävä on suorittaa kaartin tehtäviä kaartilaisten ohella ja toimia kaartilaisten esimiehenä. Kaartinkomentaja saa viikottaisen palkan aktiivisesta työskentelystä sekä lisää palkkaa jokaista allaan työskentelevää kaartilaista kohden, sillä kaartinkomentaja maksaa alaistensa palkat omasta palkastaan.
  Kaartinkomentajalta vaaditaan onnistunutta työkokemusta kaartilaisena, puhdasta rikosrekisteriä, luotettavuutta, aktiivisuutta, motivaatiota, oma-aloitteisuutta, raportointitaitoja, joukkojenhallintataitoja, asiakaspalvelutaitoja ja laadukasta yleistä laintuntemusta.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa oikeuskanslerille tai oikeuskanslerin puuttuessa kuninkaalle.


  Tuomari

  Tuomari tulkitsee lakia ja tuomaroi oikeudenkäynneissä. Tuomarille maksetaan palkka jokaisesta oikeudenkäynnistä, jossa hän on ollut töissä.
  Tuomarilta vaaditaan erityisen lahjakasta laintuntemusta ja laintulkintakykyä, järjestelmällisyyttä, tavoitettavuutta, luotettavuutta ja motivaatiota.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa oikeuskanslerille tai oikeuskanslerin puuttuessa kuninkaalle.


  Oikeuskansleri

  Oikeuskansleri on oikeuslaitoksen pääesimies. Oikeuskansleri vastaa oikeuslaitoksen hallinnollisesta puolesta ja sisäisistä asioista, kuten tuomarien kouluttamisesta sekä lainsäädännöstä. Oikeuskansleri saa viikottaisen palkan aktiivisesta työskentelystä.
  Oikeuskanslerilta vaaditaan työkokemusta Holmessa vähintään kaartinkomentajana tai tuomarina, hyvää laintuntemusta, laintulkintakykyä, järjestelmällisyyttä, aktiivisuutta, luotettavuutta, motivaatiota, oma-aloitteisuutta ja joukkojenhallintataitoja.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Muut

  Postimestari

  Postimestari ylläpitää Holmen postilaitosta. Postimestari saa rahaa jokaisesta toimitetusta kuljetuksesta. Postimestari saa työsuhdeasunnon postilaitokselta.
  Postimestarilta vaaditaan tavoitettavutta, luotettavuutta ja motivaatiota. Nopeampi liikkumistapa, kuten hevonen, katsotaan eduksi.
  Tätä työtä haetaan työhakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Rakennusmies

  Rakennusmies rakentaa rakennuksia ja rakennelmia Holmen alueella. Rakennusmies saa palkan jokaisesta rakennusprojektista.
  Rakennusmieheltä vaaditaan edes jonkinlaista rakennustaitoa, aktiivisuutta ja motivaatiota. Kyky suunnitella rakennuksia katsotaan eduksi.
  Tätä työtä haetaan työhakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Kulttuuritoimenjohtaja

  Kulttuuritoimenjohtaja vastaa tapahtumien järjestämisestä ja viihtyvyyden lisäämisestä Holmessa. Kulttuuritoimenjohtaja saa palkan viikoittaisen raportin mukaan.
  Kulttuuritoimenjohtajalta vaaditaan jonkinlaista työkokemusta, aktiivisuutta, luotettavuutta, motivaatiota, oma-aloitteisuutta ja asiakaspalvelutaitoja.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa Holmen pormestarille tai pormestarin puuttuessa kuninkaalle.


  Pormestari

  Pormestari myy kiinteistöjä Holmen kaupungista, vastaa kaupungin viihtyvyydestä kulttuuritoimenjohtajan kanssa ja palkkaa kaupungin työntekijöitä. Pormestari saa palkan viikoittaisen raportin mukaan.
  Pormestarilta vaaditaan työkokemusta, aktiivisuutta, luotettavuutta, motivaatiota, oma-aloitteisuutta, laskutaitoa, järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Kruununvouti

  Kruununvouti valvoo ja hallinnoi pankin, kauppakamarin ja talousviranomaisten toimintaa. Kruununvouti kerää veroja ja myöntää lupia. Kruununvoudin palkka maksetaan viikoittain tehdyn raportin ja tehdyn työmäärän mukaan.
  Kruununvoudilta vaaditaan aateluutta, onnistunutta työkokemusta, luotettavuutta, aktiivisuutta, motivaatiota, oma-aloitteisuutta, laskutaitoa, järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja.
  Tätä työtä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka voi toimittaa kuninkaalle.


  Itsenäiset

  Mikäli haluat saada palkaksi täsmälleen sen mitä teet, sinun kannattaa katsoa jotain näistä töistä.


  Seppä

  Seppä muuttaa metallin esineeksi ja myy esineen asiakkaalle. Seppä ei toimi suoraan kenenkään alaisena ja saa palkkansa voitoistaan. Sepälle on paja Holmessa.
  Sepältä vaaditaan takomistaitoa, aloituspääomaa ja aktiivisuutta.
  Tätä työtä haetaan työhakemuksella, jonka voi toimittaa pormestarille tai pormestarin puuttuessa kuninkaalle.


  Yrittäjä

  Yrittäjä voi perustaa omanlaisensa yrityksen ja tuottaa sillä voittoa itselleen. Valtio voi tukea yrittämistä antamalla lainaa yrityksen perustamiseen. Lisätietoja saat kuninkaalta.